Rezervácia

Izby pozostávajú zo základnej útulnej miestnosti, jednej menšej predizby, vlastnej kúpeľne a toalety. Hlavná miestnosť je vybavená lôžkom, prípadne lôžkami, podľa typu a kapacity, ktorú vyžaduje daná izba.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely rezervácie :

Vyplnením rezervačného formulára vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) a v súlade s normami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) spoločnosti HOTEL GLORIA PALAC, s. r. o., so sídlom Prašná 7, 040 18 Košice, prevádzka Bottova 1,040 01 Košice, IČO: 36 722 014, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd.: Sro, vložka c.: 19170/V, na účely rezervácie ubytovania. Súhlas na spracovanie osobných údajov dávam na dobu pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , a v súlade s normami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a to je, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.